Forum » Serbest Kürsü

TÜRK BİRLİĞİ

  • 3 ileti
  24 Haziran 2011 17:03:47 MSK

  TEK ÇÖZÜM TÜRK BİRLİĞİ

  Doğu Türkistan'ı, Kırım'ı, Kerkük'ü, Filistin'i, Irak'ı, Afganistan’ın kurtaracak tek çözüm Türk Birliği’dir. Türk Birliği yalnızca Müslümanların değil, Musevilerin, Hıristiyanların, Budistlerin, ateistlerin ve her düşünceden tüm insanların güvencesi olacaktır. Türk Birliği kurulduğunda Museviler de, Hıristiyanlar da, Müslümanlar da ve tüm insanlar da çok rahat edecektir.
  Türk Birliği’ni oluşturmadıkları sürece bu ve benzeri acıların devam edeceği açıktır. Bu acıların, bu katliamların, bu sıkıntıların, bu çilelerin hiçbiri yeni değildir. Müslümanlar, neredeyse yüzyıldır baskı altında acımasızca ezilmektedir.

  -Türk Birliği’nin oluşmasında boşa geçen her gün bir kayıptır, bir zarardır. 

  - Hiç gecikme olmaksızın Türk Birliği hemen oluşturulmalıdır.

  - Bütün Türk milleti bu güzel birliği destekliyor ve onaylıyor.

  - Bütün Türk devletleri, İslam ülkeleri bu birliği bir zaruret olarak görüyor.
  Sevinçle ve samimiyetle destekliyor. 

  - Amerika’nın, Rusya’nın, Çin’in, Avrupa’nın, bütün dünyanın hem maddi, hem manevi olarak lehine, hayrına olan bu birlik, bütün dünyaya barış, kardeşlik, sevgi ve ferahlık getirecektir.

  -Türk Birliği, dünyadaki terörü, karmaşayı, huzursuzluğu, küresel krizi derhal durduracak yegâne çözümdür.
  Türk Birliği bir Güç Birliğidir.
  Türk Birliği bir sevgi birliğidir. 
  Muhabbet birliğidir,
  Gönül birliğidir.
  Bu birliğin temeli, sevgi, fedakârlık, yardımseverlik, merhamet, hoşgörü, anlayış ve uzlaşıdır. Ayrıca insana, saygı, sanatta, bilimde ve teknolojide en yüksek noktaya ulaşmak birliğin hedefidir. Birliğin kurulmasıyla, sadece Türk toplumları ve Müslümanlar değil, tüm dünya aydınlığa kavuşacaktır. 

  Son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Türk Dünyası tarafından büyük bir şevk ve heyecanla beklenen Türk Birliği’nin kurulmasının çok yakın olduğunu göstermektedir.
  Türk Birliği Küresel Ekonomik Krizi Durduracak Yegâne Çözümdür

  Türk Birliği ticareti canlandıracak, ekonomiyi güçlendirecektir. Ekonomide, siyasi alanda ve kültürel sahada TÜRK Devletlerarasında gerçekleştirilecek bir bütünlük, geri kalmış olanların hızla ilerlemesine, gerekli imkâna ve altyapıya sahip olanların da bunları en verimli şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyacaktır. Ekonomik büyüme, bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımları arttıracaktır. Ekonominin gelişimi ile birlikte eğitim seviyesinde de doğal bir yükselme olacak, toplum çok yönlü gelişecektir. 

  Türk Birliği, Oluşturulacak TÜRK ortak pazarı sayesinde, bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi sınırsal engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecektir. Ticaret alanı genişleyecek, tüm TÜRK ülkelerin pazar payı artacak, ihracat gelişecek TÜRK ülkelerdeki sanayileşme 
  Sürecini hızlandıracak, ekonomide sağlanacak kalkınma ile teknolojide de gelişme yaşanacaktır.
  Türk Birliği Dünyaya Barış Getirecektir

  Türk Birliği öncelikle TÜRK ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözüp TÜRK dünyasına sulh getirecek, öte yandan dünya genelinde çatışma ve savaşı kışkırtan her türlü hareketin karşısında yer alacak, savaşı körükleyen her türlü girişime karşı engelleyici bir güç olacaktır.
  Türk Birliği, Terörü bitirecek, bunu sağlayacak kesin çözümdür. TÜRK Dünyasındaki bütün çilelerin, bütün kargaşanın bitmesi de Türk Birliği ile mümkündür. Türk devletleri potansiyel yönden çok zengin bir coğrafyadır. Türk Birliği bölgeye büyük bir zenginlik, bereket, Barış ve kalite getirecektir.