Burhan ÖZKOŞAR 64 haber

İlgili Haberler

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 1. Kongresi Deklarasyonu

Bilindiği gibi SSCB dağıldıktan sonra biz tamamen farklı bir dünyada yaşıyoruz ve daha önce bilmediğimiz yeni şartlar ve yeni düzende kendi milli davamızı sürdürmekte oldukça zorlanıyoruz. Çünkü aynı zamanda hem demokratik ve özgürlükleri idrak etmekteyiz, hem de uluslararası camiaya entegre olmaktayız. Sovyet mirası bizim davamıza bugünkü şartlarda fayda vermeyecektir, çünkü orası bizim Ahıskalılar için bir hapishaneydi.

 

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) ideolojik ve siyasi bir konsepti mutlaka olmalıdır. Dünyadaki gelişmelere bakarsak, son dönemde demokratik ve insan hakları giderek daha yaygın ve etkin olmaktadır, ayrıca bu bağlamda azınlık hakları, etnik ve kültürel değerlerin korunması başlıca uluslar arası hukuk prensipleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla DATUB kendi faaliyetlerinde bir sivil toplum örgütü olarak ulusal ve uluslar arası alanda lobicilik yapmak zorundadır. Ahıska Türklerinin bulunduğu coğrafyada kamuoyunu Ahıskalıların haklı davası konusunda aydınlatmak başlıca görev olmalıdır.

 

DATÜB, Ahıskalıların milli kültürünü, adet ve geleneklerini, etnik özlüğünü, dilini ve dini değerlerini korumak için ilgili ülkelerin yasalarını ve uluslar arası hukuk ilkelerini kullanmak zorundadır. Ama bu arada bulunduğumuz ülkelerde bölücülükten uzak durmalıyız, her yerde sınırların değişmezliği ilkesine bağlı kalacağız.

 

DATÜB, kültürel, insani ve milli onuru korumak kaydıyla toplumda barışçı, yapıcı ve uyumlu demokratik devlet kurulmasına yönelik bütün girişimleri desteklemektedir.

 

Bununla birlikte DATÜB, milli ve etnik özdeşlikle mukayesede medeni, sivil özdeşliğin öncelikli olduğunu kabul etmekte ve bunu vurgulamaktadır. Ahıska Türkleri her yerde ve her ülkede sivil demokratik toplumu benimsemektedir. DATÜB için sivil özdeşlik, etnik ve milli özdeşliliğin üzerindedir. Şöyle ki sivil aidiyet, özgür toplumda etnik ve kültürel değerleri ezip geçmemektedir.

 

DATÜB’ün en önemli ve vazgeçilmez hedefi, 1944’te Gürcistan’ın güneyinden sürgün edilmiş Ahıskalı Türklerin haklarının iade edilmesi isteyen her Ahıskalı Türkün Ahıska’daki köyüne dönebilmesidir.

 

DATÜB, Ahıskalıların eski daimi ikamet yerlerine dönmesi konusunda Gürcistan hükümeti ile yapıcı diyalog ve iyi ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Gürcistan yetkilileriyle uzlaşma ve karşılıklı anlayış sağlamak için DATÜB azami gayret sarf edecektir. DATÜB, Ahıskalı Türklerin Gürcistan’da yerli ve köklü halklarından biri olduğunu esas almaktadır ve vatana, Gürcistan’a ve Gürcistan’daki halklara yönelik sevgisini bütün samimiyetiyle beyan etmektedir.

 

DATÜB Ahıska Türklerinin haklı davasını savunurken Gürcistan devletinin bütünlüğü ve bağımsızlığını başlıca faaliyet prensibi olarak görmektedir. Teşkilatımız, Gürcistan’ın ekonomik kalkınması ve her yönden gelişmesi için elinden gelen katkıları sağlayacaktır. DATÜB için Gürcistan’ın bütün değerleri önemli ve öncelikli değerlerdir.

 

İstekli olan Ahıskalı Türkler vatana döndükten ve orada Gürcistan’ın köklü ve yerli halkı olarak onurlu yaşama kavuştuktan sonra yeni bir hayata başlayacaktır. DATÜB’e göre, dönüş gerçekleştikten sonra dünyanın diğer ülkelerinde kalan Ahıskalı Türkler, kendilerini Gürcistan diasporası sayabileceklerdir ve bu şekilde Gürcistan’ın çıkarlarını savunmak ve kalkınmasını sağlamak için ellerinden geldiği kadar katkıda bulunacaklardır.

Yorumlar

0 yorum

Ahıska Haber

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de haber yazın, yayınlayalım.
Yeni Haber Yaz