Ahıskalılar için Gürcistan Hükümeti Konsey Oluşturdu

 • 1999 yılında Gürcistan’ın Avrupa Konseyi’ne üyeliğe kabul edilirken Azınlıkların, dolayısıyla da Ahıskalıların haklarının geri iadesi konusunda vermiş olduğu sözünü yerine getirmesinde yavaş davrandı.

   

  Yıllardır sudan bahanelerle ve en son Rusya ile savaşı bahane ederek vaadini erteleyen Gürcistan Hükümeti’nin karşısına Merkezi Ankara’da kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) çıktı. Özellikle son birkaç Avrupa Konseyi toplantılarına katılan DATÜB heyeti Ahıska Türklerinin sorunlarını ısrarlı bir biçimde en üst düzey yetkililere kadar ulaştırarak takip etti.

   

  Böylece Gürcistan yönetimi üzerinde önemli oranda uluslar arası kamuoyu baskısı oluşturmayı başardı. Bu baskıdan bıkan Gürcü delegasyonu biz Ahıskalılardan çocukça küserek uzak kalmışlardı. Kesinlikle diyalog kurmak istemediler, bunun sebebi de bizim Avrupa Konseyi’ndeki çalışmalarımızı Gürcistan’ı şikâyet ediyoruz olarak algılamalarıydı. En son 2011 Ocak ilk dönem Avrupa Konseyi toplantılarında ısrarlı randevu taleplerimize maalesef olumlu yanıt alamamıştık. Ancak DATÜB heyeti olarak yaptığımız kulislerde Gürcü delegasyonundaki parlamenterlerle görüşmelerimiz çerçevesinde özellikle Gürcistan Parlamentosu Başkan Birinci Yardımcısı Miheil Machavariani ile uzun sayılabilecek bir görüşme yaptık. Görüşmede DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov’a “Bizi Avrupa Konseyi’ne şikayet ediyorsunuz” deyince Ziyatdin Kassanov’da “Şayet biz bu konuyu Tiflis’te masaya oturarak çözebilsek bizim buralarda işimiz ne?” diye soru yöneltince Machavariani bize hak vermekten başka çaresi kalmamıştı. İşte Strazburg’taki görüşmemizde Tiflis’te masaya oturmak için hükümetin biz Ahıskalıların vatana geri dönüşü konusunda adım atmasını istedik. Onlarda gereken adımları atacakları sözünü vererek, bizleri Tiflis’e davet ettiler. Bu konuların Tiflis’te görüşmek istediklerini bize ifade etmişlerdir. DATÜB heyeti olarak bizde yakın aralıklarla Tiflis’e geleceğimiz ve görüşmelerimizi oradan sürdüreceğimizi belirterek Strazburg’tan ayrıldık.

   

  Bu konuda ön hazırlıkları tamamlaması için DATÜB Gürcistan Temsilcimiz olarak Gürcistan Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı İsmail Molidze’yi görevlendirdik.

  İsmail Molidze Tiflis’e döner dönmez gerekli temasları başlatmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Gürcistan Parlamento Başkan Vekili Miheil Machavariani bize verdiği sözlerini yerine getirerek Hükümet nezdinde gerekli girişimleri başlatmıştır.

   

  Bu çalışmaların sonucunda Gürcistan yönetimi, 1 Mart 2011 tarihinde “Eski Sovyetler Birliği Tarafından 20. Yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden Zorunlu Olarak Sürgüne Gönderilen Şahısların Geri Dönüşü, Kurumlar arası Hükümet Konseyi Oluşumunun ve Yönetmenliğinin Onaylanması Hakkında 1 Mart 2011 tarihli ve 111 Sayılı Gürcistan Hükümeti Kararı” almıştır. Bu karar Gürcistan resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  En azından geri göçü organize edecek resmi bir konseyin oluşması ve bu konuda kimlerle çalışmamız gerektiğini bu Hükümet kararı ile öğrenmiş olduk.

   

  Kararı Gürcistan Temsilcimiz İsmail Molidze’ye de ileten Miheil Machavariani karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde bu süreci yönetmek istediklerini ve bu konuda ilk önemli adımın atıldığını söyledi. İsmail Molidze ise geç kalınmış da olsa sonuçta bizim sorunlarımızla ilgilenecek, geri dönüş sürecini ve göç konusunda muhataplarımızın belirlenmiş olmasından memnun olduğunu söyleyerek birlikte çalışabilecek ve en önemlisi de 66 yıllık vatan hasretimizi sonlandıracak önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız dedi.

   

  111 sayılı Gürcistan Hükümeti kararının Türkçesi:

  Eski Sovyetler Birliği Tarafından 20. Yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden Zorunlu Olarak Sürgüne Gönderilen Şahısların Geri Dönüşü Kurumlar arası Hükümet Konseyi Oluşumunun ve Yönetmenliğinin Onaylanması Hakkında 1 Mart 2011 tarihli ve 111 Sayılı Gürcistan Hükümeti Kararı:

   

  1. Madde. Gürcistan Hükümeti Yapısı, Yetkileri ve Faaliyetleri Hakkında Kanunun 3. Ve 29. Maddeleri gereği

  1. Eski Sovyetler Birliği Tarafından 20. Yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden Zorunlu Olarak Sürgüne Gönderilen Şahısların Geri Dönüşü Kurumlar arası Hükümet Konseyi oluşumunun (Ek 1);

  2. Eski Sovyetler Birliği Tarafından 20. Yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden Zorunlu Olarak Sürgüne Gönderilen Şahısların Geri Dönüşü Kurumlar arası Hükümet Konseyi yönetmenliğinin onaylanması konusunda karar alınmıştır (Ek 2).

  3. Madde. Karar yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

  Nika Gilauri

  Başbakan

  1 Mart 2011 tarihli ve 111 Sayılı Gürcistan Hükümeti Kararının 1. Eki

  Eski Sovyetler Birliği Tarafından 20. Yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden

  Zorunlu Olarak Sürgüne Gönderilen Şahısların Geri Dönüşü Kurumlar arası

  Hükümet Konseyinin Oluşumu

   

  Tamar Martiashvili – Gürcistan’ın İşgal Altındaki Bölgelerinden Zorla Göç

  Ettirilen Kişilerin İskanı ve Göçmenler Bakanlığı Müsteşarı, Konsey Başkanı

  Jambul Bakuradze – Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanlığı Müsteşarı

  Andro Gigauri – Gürcistan Adalet Bakanlığı İdaresi Başkanı

  Ekaterine Zguladze - Gürcistan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı

  Sergi Kapanadze – Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı

   

  1 Mart 2011 tarihli ve 111 Sayılı Gürcistan Hükümeti Kararının 2. Eki Eski Sovyetler Birliği Tarafından 20. Yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden Zorunlu Olarak Sürgüne Gönderilen Şahısların Geri Dönüşü Kurumlar arası Hükümet Konseyinin Yönetmenliği

   

  1.      Madde :  Genel İlkeler:

  a)     Eski Sovyetler Birliği Tarafından 20. Yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden Zorunlu Olarak Sürgüne Gönderilen Şahısların Geri Dönüşü Kurumlar arası Hükümet Konseyi (ileride Konsey) Gürcistan Hükümeti 2011 yılının Kararıyla kurulmuştur.

  b)     İşbu Yönetmenlikte Konseyin yetkileri ve faaliyetleri belirlenmiştir.

  c)      Konsey Gürcistan Anayasasına, Gürcistan’ın uluslar arası anlaşmalar ve sözleşmelerine, mevzuatlarına ve kararlarına bağlı kalarak faaliyetlerini yürütmektedir.

  d)     Konseyin oluşumu ve yönetmenliği Gürcistan Hükümeti tarafından onaylanmaktadır.

  1.      Madde: Konseyin Faaliyetleri ve Amaçları:

  a)     Eski Sovyetler Birliği tarafından 20. yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden zorunlu olarak sürgüne gönderilen şahısların geri dönüş sürecinde yer alan devlet kurum ve kuruluşları arasında çalışmalar koordinasyonunun sağlanması;

  b)     Eski Sovyetler Birliği tarafından 20. yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden zorunlu olarak sürgüne gönderilen şahısların geri dönüşü ile ilgili tavsiyelerin ve tekliflerin hazırlanması;

  c)       Geri dönüş süreci ile ilgili Gürcistan Hükümetine bilgi verilmesi.

  2.      Madde:  Konseyin Yetkileri

  a)     Gürcistan’ın Bakanlıklarından, devlet kurum ve kuruluşlarından Konseyin faaliyeti için gerekli bilgi talebinde bulunmakta;

  b)     Eski Sovyetler Birliği tarafından 20. yüzyılın 40’lı yıllarında Gürcistan SSC’nden zorunlu olarak sürgüne gönderilen şahısların geri dönüşü ile ilgili tavsiyeleri ve teklifleri hazırlamakta;

  c)      Konseyin yetkisinde olan konularda çalışma grupları kurmak ve uzmanları davet etmekte yetkili kılınmıştır.

  3.      Madde:  Konsey Çalışmasının Organize Edilmesi

  a)     Konseyin oluşumu Gürcistan Hükümeti tarafından onaylanmaktadır. Konseyde Konsey Başkanı ve Konsey üyeleri yer almaktadırlar.

  b)     Konsey toplantısı üyelerin yarısından fazla katıldığı takdirde geçerli sayılmaktadır. Toplantı Konsey Başkanı tarafından yürütülmektedir.

  c)      Konsey gündemi Başkan tarafından onaylanmaktadır. Konsey her bir üyesi bir oy hakkına sahiptir.

  d)      Konsey toplantısında karar oy çoğunluğuyla alınmaktadır. Oylar eşit olarak ikiye bölündüğü takdirde Başkanın oyu ağırlıklıdır.

  e)      Konsey yılda bir defa toplanmaktadır. Gerekli olduğu takdirde Konsey Başkanı veya üyelerinin 1/3 talebi üzerine olağanüstü toplantı yapılacaktır.

  f)       Madde. Konseyin Faaliyetine Son Verilmesi Konseyin faaliyetine son verilmesi ile ilgili karar mevcut mevzuat çerçevesinde Gürcistan Hükümeti tarafından alınmaktadır.

   

  Tamar Kintsurashvili – Gürcistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı

  İrakli Porchkhadze – Reintegrasyon Konularında Gürcistan Devlet Bakanlığı Müsteşarı

  İrine Kurdadze – Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı

  Konsey çalışmalarına katılmaları rica olunur.

  Davit Darchiashvili – Gürcistan Parlamento Üyesi

  Chiora Taktakishvili - Gürcistan Parlamento Üyesi

  Giorgi Tugushi - Ombutsmanı

Köşe Yazısı

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de makale yazın, yayınlayalım.
Yeni Makale Yaz