Ahıskalıların Sorunu Avrupa Konseyi'nde

 • Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde görüşülen Gürcistan İlerleme raporunda Ahıska Türklerinin sorunlarına geniş yer verildi.

   

  İlk defa Ahıska Türklerine bu kadar geniş yer ayrılan raporda Ahıska Türklerinin (Mesket) sorunlarını 9 madde halinde sıraladılar. Rapor, Avrupa Konseyi İzleme Komisyonunca görevlendirilen raportörler Kastriot İslami (Arnavutluk, SOC) ve Michael Aastrup Jensen (Danimarka, ALDE) tarafından kaleme alındı. Raporda; Gürcistan tarafından yükümlülükleri ve taahhütleri onurlandıran bir karar taslağı benimseyen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi, son izleme raporunda bugün elde kalan yükümlülükleri ve önemli ilerleme onuruna yetkililer tarafından yapılan önemli çabaları olarak karşıladı. Ancak meclis 2008 yılında kabul edilen bu yönde önemli konularda daha fazla ilerleme beklenmesi prosedürünün devamı kararını verdi.

   

  DATÜB’ÜN ÇALIŞMALARI ETKİLİ OLDU


  Yaklaşık bir buçuk yıldır Strazburg’ta DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri) heyeti tarafından başlatılan çalışmalarda Ahıska Türklerinin sorunları rapor halinde ilgili tüm komisyonlara sunulmuştu. En son geçtiğimiz Ekim 2010 döneminde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesine verilen raporu dikkate alan, Raportörler Kastriot İslami (Arnavutluk, SOC) ve Michael Aastrup Jensen (Danimarka, ALDE) Ahıska Türklerinin hassasiyetlerini de dikkate alan bir rapor hazırladılar.

   

  Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi için hazırlanan 35 sayfalık raporun 28 ve 29’uncu sayfalarında Ahıska Türklerinin geri dönüşü ile alakalı konular 9 maddede sıralandı. Uluslar arası tüm kuruluşlarla görüşüldüğünü ve sivil toplum örgütleri ile ayrıca görüşüldüğünü vurgulayan raporda kanundaki eksikliklerde özellikle vurgulanmış. Geri dönüşün bir an önce başlatılması için gerekli prosedürün oluşturulmasını isteyen Avrupa Konseyi bu konuda Gürcü yetkililere yardımcı olunmasını öneriyor. İlk defa bu kadar geniş Ahıska Türklerine yer ayrılan raporda Gürcülerin 5 805 dosya kabul ettikleri ve bu dosyalardaki eksiklerin tamamlanması için 4 ay süre vereceklerini işlemleri tamamlananların 2011 yılı bitmeden dönüşlerin başlamasının gerekliliği vurgulanmış.

   

  Gürcistan üzerine genel konular:


  Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi ilerlemeyi kabul ettiğini AKPM Genel kurulunda beyan ederek raporun oylanmasını sağladı. Ancak izleme prosedürünün devamına karar verildi.

   

  Gürcistan tarafından yükümlülükleri ve taahhütleri onurlandıran bir karar taslağı benimseyen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi, son izleme raporunda; bugün elde kalan yükümlülükleri ve "önemli ilerleme" onuruna yetkililer tarafından yapılan "önemli çabaları" karşıladı, ancak meclis 2008 yılında kabul edilen bu yönde önemli konularda "daha fazla ilerleme beklenmesi" prosedürünün devamı kararını verdi.

   

  Kutuplaşmanın üstünden konumunu ve muhalefet rolünü güçlendirmek için yetkililer tarafından alınan girişimleri memnuniyetle karşılamakla birlikte, yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, olgun, daha kapsayıcı ve sağlam konsolidasyon için "turnusol testi olacak demokratik sistem "olacağının altını çizdi. Bu bakış açısından, bu kuvvetle tamamen yeni bir seçim yasası kabul edilmesi tavsiye edildi.

   

  Raportörler Kastriot İslami (Arnavutluk, SOC) ve Michael Aastrup Jensen (Danimarka, ALDE) tarafından yapılan teklifin ardından, parlamenterlerin yargının bağımsızlığını daha iyi güvence altına alınmasında önemli ölçüde rol oynadığını ve parlamentonun yetkilerini güçlendirmekle anayasa değişikliklerinin kabulünü memnuniyetle karşıladı. Ancak, bir dizi hüküm ve uluslararası anlaşmaların müzakeresi hala hükümet gensorusunun ve Cumhurbaşkanı'nın rolünün benimsenmesi için özellikle prosedür daha fazla açıklığa kavuşturulmalıdır.

   

  Gürcistan'daki medya ortamında, yine bölge devletler için bir örnektir ama "daha fazla çaba onun şeffaflık ve çoğulculuğunu geliştirmek için gerekli olacaktır" diye vurgulandı. "Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesi, Savcılık Servisi'nin yasası içine girdi, ama bekliyoruz, kanunun eşit uygulanması ve hak ilkelerini tehlikeye sokabilecek bu adalet yönetiminin sorunları hakkında endişe var "diye vurguladı. Komite yolsuzlukla mücadele için yapılan çalışmaların, net bir siyasi irade ile gerçekleştiğinden doğan memnuniyetini dile getirdi.

   

  İzleme Komitesi hareketleri ve iki ayrılıkçı bölgeleri işgal sonucu yerlerinden edilmiş kişilerin geri dönüş hakkı özgürlüğü ilkesinin ağır ihlali de dâhil olmak üzere 2008 savaşının bir sonucu olarak devam eden insan hakları ihlallerini kınadığını dile getirdi.

   

  Karar tasarısı Avrupa Koseyi Parlamenterler Meclisi'nin Bahar genel kurul toplantısında 12 Nisan tarihinde Strazburg'da tartışılacak. En son 2008 yılında Gürcistan üzerine görüşülen rapordan sonra Avrupa Konseyi Raportörler Kastriot İslami (Arnavutluk, SOC) ve Michael Aastrup Jensen (Danimarka, ALDE) tarafından teklif ardından, parlamenterlerin büyük ölçüde artırmak "yargının daha büyük bir bağımsızlık garantisi" ve "anayasa değişikliklerinin kabulü memnuniyetle karşıladı rolü ve Meclis gücü. " Ancak, bu hükümler bir dizi özellikle hükümete karşı gensoru bir hareket ve uluslararası anlaşmaların müzakere Başkanı rolünü benimsemek için prosedür ile ilgili daha fazla açıklığa kavuşturulması gereken belirtti.

   

  İZLEME KOMİSYONU : Avrupa Konseyi Raportörler Michael Aastrup Jensen (Solda ayakta) Kastriot İslami  (ortada) Komisyon Başkanı Dick Marty (sağda) AKPM’de raporu savundular.

Köşe Yazısı

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de makale yazın, yayınlayalım.
Yeni Makale Yaz