Vatana Dönüş Fırsatı

 • 1944 sürgününden beri vatana dönüş yolunda verilen mücadeleler zamanla kesintiye uğrasa da birçok defa önemli fırsatlar ele geçmiştir.

   

  Bunların değerlendirilip değerlendirilmediği tartışmasını bir kenara bırakarak, şimdi elimize geçen önemli bu yeni fırsatın nasıl değerlendirilmesi konusuna ışık tutalım. Kim ne derse desin ortada kesin bir doğru var. O da; Sovyetlerin dağılmasından sonra Gürcistan yönünü batıya çevirerek Avrupa ile sıkı ilişkiler geliştirdi. Avrupa ülkeleri ise demokratikleşme yönünde adım atan bu ülkelere destek olması bakımından merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan, Avrupa Konseyi'ne üyeliğe kabul etti.

   

  Gürcistan'nın üyelik süreci tam 3 yıl sürdü. 1996 yılında başvuran Gürcistan'ı 1999 yılında üyeliğe kabul ederek birde ön şart koştu. Bu ön koşul Mesket (Ahıska) Türkleri'nin haklarının geri iade edilmesi idi. İmzaları atan ve taahhüt altına giren Gürcistan bu konuda 2005 yılına kadar deyim yerindeyse kılını kıpırdatmadı. Ta ki Avrupa Konseyi Parlamenterleri gidip Rusya'da, Ahıska Türkleri'nin ağır yaşam koşullarını rapor edip Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kuruluna (AKPM) sununcaya kadar.

   

  Avrupa Konseyi'nden gelen baskılara dayanamayıp harekete geçen Gürcistan somut adımlar atarak eksikleriyle dolu da olsa bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermese de en azından bir yasa çıkardı. Bu yasanın uygulanmaya geçmesi ve yasanın içeriğini yönetmenliklerle Ahıska Türkleri lehine çevirme fırsatı şimdi bizim elimize geçmiştir.

   

  25 Ocak 2010 tarihinde ilk defa bir Türk Parlamenter Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) başkanlığına seçilmiştir. Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda daha önceden de önemli çalışmaları olmuştu. Bu bizim için önemli bir şanstır. Büyük bir fırsattır. Çavuşoğlu 2 yıl bu görevde kalacaktır. Zaman kaybetmeden değerlendirme yoluna gitmeliyiz.

   

  En azından Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak içimizden geçenleri mantıki olarak yazıp aşağıda vereceğim adrese gönderebiliriz.

   

  İkinci bir fırsat ise yine Avrupa Konseyi'nin karar organı olan Bakanlar Komitesi'ne Kasım 2010 tarihinden itibaren dönem başkanlığı Türkiye'ye geçiyor. Dolayısıyla önümüzdeki kısa dönemi çok iyi değerlendirmemiz ve bu süreyi iyi kullanmamız gerekiyor.

   

  Vatan, Ahıskalı derneklerin ortak mücadelesidir

   
  Türkiye'de ve dışarıda Ahıskalılar'ın bulunduğu tüm bölgelerde faaliyetlerini sürdüren derneklerin yöneticileri önümüzdeki bu zamanı iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü bu konu tüm Ahıskalıların ortak mücadele alanıdır.


  Konunun önemini dile getiren yazılar ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara arz edilmesi gerekiyor. Sürekli aynı dili konuştuğumuz hatta sorunlarımızla her ortamda ilgilenmek zorunda olan bu yöneticilerimizle iletişim içinde olunması zorunludur. Her ağızdan ayrı bir ses çıkmamalıdır. Sırf bu konuda oluşturulacak bir delegasyonla çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekir.

   

  Senede 4 defa toplanan Avrupa Konseyi parlamenterler Meclisi dönemlerinde Strasbourg'ta muhakkak bir Ahıskalı delegasyon bulunmalıdır. Bu konuda atılacak adımların takibi ve işlerin hızlandırılması açısından son derece önemlidir.

   

  AKPM'yi dilekçe yağmuruna tutalım

   
  1944 senesinde elimizden zorla alınan bu hakların geri alınması için boş konuşmaktansa artık herkes bireysel olarak, dernekler de sivil toplum temsilcileri ve kurumsal olarak harekete geçmelidir. Bu konuda Üniversitede öğrenci olarak bulunan Ahıskalılar ve önemli meslek sahipleri yani kısacası eli kalem tutan mürekkep yalamış Ahıskalılar konuyu anlatan özet halinde yazacakları dilekçeleri (Türkçe, Fransızca ve İngilizce) yani bu üç dilden hangisinde yazarsak yazalım önemli değildir. Önemli olan derdimizi anlatacak 2 satır yazıdır. Göreceksiniz bu çok ses getirecektir. Önümüzdeki toplantılar için oluşturulacak konuyla ilgili delegasyonumuza da önemli katkıları olacaktır.
  Yazılacak dilekçeleri Postadan iadeli taahhütlü olarak şu adrese gönderelim:

   

  Monsieur ÇAVUŞOĞLU Mevlüt
  Président de l'Assemblée Parlementaire
  du Conseil de l'Europe
  Avenue de l'Europe
  67075 STRASBOURG-Cedex
  F R A N C E

Köşe Yazısı

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de makale yazın, yayınlayalım.
Yeni Makale Yaz