Ahıskalı Alimlerimizden Abdullah Efendi

 • İsmi Abdullah, nisbesi Ahıskalı, lakâbı Ziyâüddîn, künyesi Ebû Abdullah'dır.

   

  1733 senesinde Ahıskanın Orpala köyünde dünyâya geldi. İlk tahsîlini babasından aldı. Kur'ân-ı Kerîmi okumasını ve tecvîd ilimlerini öğrendi. Babasının vefâtından sonra Kars'a gelerek, oranın fazîlet sâhiplerinin meşhûrlarından İsmâil bin Muhammed Berküşâdî'den usûl-i fıkıh ve hadîs ilimlerini okudu, bu hocası kendisine icazet verdi.

   

  Daha sonra Erzurum ve Diyarbakır’a gidip buralarda dersler aldı, hocalarla sohbet etti. Ahıskalı Abdullah Efendi, bir ara Edirne yoluyla Bosna taraflarına seyahate çıktı. İki sene süren bu seyahati esnâsında en büyük eseri Revâmîz-ül-A'yân'ı telife başladı.

   

  Seyahatten sonra İstanbul'a döndü, hac vazîfesini yerine getirmek maksadıyla yola çıktı. Şam-Kudüs yoluyla hacca gitti. Hacdan sonra İstanbul'a döndüğünde vazîfe yaptığı Ayasofya Medresesinde, Revâmîz-ül-A'yân isimli eserini tamamladı.

   

  1813 (H. 1228) senesinde Üsküdar'da vefât etti. Karacaahmed mezarlığının Söğütlüçeşme tarafında medfûndur.

   

  Harun Bozkurt

  Ajans Ahıska- Ahıska Türklerinin Haber Ajansı

   

Köşe Yazısı

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de makale yazın, yayınlayalım.
Yeni Makale Yaz