Ahıskalı Alimlerimizden Hasan Recep Efendi

 • Köseoğlu Numan Efendinin oğludur. 1842 tarihinde Kevapistu köyünde dünyaya gelmiştir.

   

  Hicri 1271 de Kayseride, 1284(h)’de Kilis’te ders okumuş ve 1286 da İstanbula geçip burada dersler almıştır.

   

  1288(H)’de Süleymaniyede ders vermiş talebeler okutmuştur. 1305(H)’de talebelere icacez vermiştir.

   

  Hicri 27 Mayıs 1324’te, miladi 1908 yılında Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

   

  Vefatına kadar Köy imamlığı ve sıbyan muallimliği ve çeşitli görevler üstlenmiştir.

   

  Harun Bozkurt

  Ajans Ahıska- Ahıska Türklerinin Haber Ajansı

   

Köşe Yazısı

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de makale yazın, yayınlayalım.
Yeni Makale Yaz