Türk Dış Politikası

 • Üç kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı Devleti’nin devamı niteliğinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dış Politikası, 2002 yılından sonra AK Partinin iktidara gelmesi ile yeni bir ivme kazanmıştır…

   

  Son yıllarda göreve gelen Dışişleri Bakanı sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun büyük bir vizyon ve misyon ile yönettiği bakanlık, dünya çapında uyguladığı etkin diplomasi ile problemlerin çözümüne yönelik önemli neticeler elde etmiş ve başarılı bir dış politika izlemektedir…

   

  AK Parti kadrolarından oluşan yeni ve güçlü Türk hükümeti, vizyon ve misyon sahibi, çağdaş iç ve dış politika anlayışını benimsemiş ve yeni bir politika anlayışını devreye sokmuştur.

   

  Cumhurbaşkanı sayın Prof. Dr. Abdullah Gül’ün, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun büyük özverisi ve gayretleri ve AK Parti kadrolarından oluşan Türk Hükümeti ve bürokratlarının ve büyük Türk Milletinin çalışmaları ile Türkiye’nin dünya nezdindeki prestiji artmış ve Türkiye, artık sadece kendi coğrafyasında değil, dünya arenasında da söz sahibi bir ülke haline gelmiştir.

   

  Söz konusu iç ve dış politikanın uygulanması sonucunda Türkiye, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere, bir taraftan Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan ve diğer taraftan da ortadoğudaki komşuları ile ilişkilerini geliştirmiş ve dengeli dış politikası sayesinde, bu ülkelerle mevcut olan ilişkilerini daha ileri safhaya götürmüştür. Komşuları ile ‘’sıfır’’ problem politikasını uygulayan Türkiye, artık Türk ve İslam dünyası ve dünya çapında izlediği yeni politika sayesinde dünyanın itibarını kazanmıştır.

   

  NATO üyesi ve AB üyeliğine aday bir Avrupa ülkesi olan Türkiye, diğer yandan asırlardan beri dil, din ve kültür bağı olan Türk ve İslam dünyası ile de kaynaşmıştır…

   

  Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen doğal afetler sonucunda mağdur kalan ülkelere yaptığı insani yardımlar ile gönülleri kazanan Türkiye, dünya kamuoyu tarafından da takdir edilmiştir.

   

  Cumhurbaşkanı sayın Prof. Dr. Abdullah Gül’ün, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ve AK Parti kadrolarından oluşan Türk Hükümetinin izlediği cesaretli ve sağduyulu iç ve dış politikalar sonucunda, Türkiye, yıllarca özlediğimiz dünya devleti olmayı başarmış ve emin ve sağlam adımlarla geleceğe doğru yürümektedir.

Köşe Yazısı

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de makale yazın, yayınlayalım.
Yeni Makale Yaz