Ahıskalı Türklerin Problemleri Çözüm Bekliyor

 • Ahıskalı Türk Halkımızın yıllarca biriken ve acil olarak çözüme kavuşturulması gereken problemleri hakkında bahsetmeye çalışacağım.

   

  Konuyu işlerken, ne kadar muvaffak olacağımı bilmiyorum, ancak biz gazetecilerin de bundan sonra duygusal konularla uğraşmak yerine, pratik iş yapmamızın zamanı geldi ve geçiyor…

   

  1990 yılından itibaren yurt dışından Türkiye’ye göç etmiş olan Ahıskalı Türklerin, Türkiye’de doğan çocukları 20 yaşını doldurdu…

   

  Yeni bir nesil oluştu…

   

  Ancak, problemlerimiz gün geçtikçe artıyor...

   

  Halkımız problemlerinin çözülmesini bekliyor...

   

  Halkımızın, T.C. Devletimizden istekleri şunlar:

   

  1. TBMM’de, 02.07.1992 tarihinde kabul edilen 3835 sayılı “Ahıska Türkleri’nin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun’un ve Türkiye Cumhuriyeti  Hükümeti’nin 1992 yılında kabul ettiği 3706 nolu karar ivedilikle uygulanmaya konulması;

   

  2. 1990 yılından itibaren Türkiye’ye göç etmiş olan Ahıskalı Türklerin yaptıkları vatandaşlık müracaatları için yardımcı olunması ve 1990 yılından itibaren Türkiye’ye göç etmiş olan Ahıskalı Türklere, T.C. Vatandaşlığı ve Çifte Vatandaşlık hakkının ivedilikle verilmesi için, ABD, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan Hükümetleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir koordinasyonun sağlanması ve bir anlaşmaya varılması;

   

  3. Türkiye’ye serbest göç eden Ahıskalı Türklere ikamet ve çalışma izninin ivedilikle verilmesi;

   

  4. Doktor, mühendis, öğretmen ve diğer meslek sahipleri olan Ahıskalı Türklerin, diplomaları için denklik almaları konusunda, YÖK tarafından kolaylık sağlanması;

   

  5. Türkiye’de ve yurt dışında ABD, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin eğitim, sağlık, istihdam, konut ve sosyal güvenlik problemlerinin ivedilikle çözüme kavuşturulması için T.C. Hükümeti tarafından, Ahıskalı Temsilcilerin de üyesi olduğu bir komisyonun kurulması ve söz konusu komisyonun çalışmaları sonucunda, ABD, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan Hükümetleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir anlaşmaya varılması;

   

  6. ABD, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan’da yaşayan Ahıskalı Türk çocuklarının, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar kanalıyla, Türkiye’deki Üniversitelerde eğitim almalarının sağlanması ve Ahıskalı Türk öğrenciler için tahsis edilen kontenjan sayısının ivedilikle artırılması;

   

  7. Ahıskalı Türklerin, Gürcistan’daki tarihi vatanı olan Ahıska Vilayeti’ne dönmeleri ile ilgili konu, Gürcistan’ın 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olması ile birlikte gündeme geldi. Gürcistan Hükumeti, uluslararası hukuk kurallarına göre, Ahıskalı Türkleri 2011 yılına kadar kendi topraklarına kabul etmeyi taahhüt etti. Ancak, sayıları yaklaşık 500 bin olan Ahıskalı Türkler, başta Türkiye olmak üzere, ABD, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan’da dağınık hâlde yaşıyor ve karşılaştıkları problemler de gün geçtikçe artıyor…

   

  Ahıskalı Türklerden isteyenlerin, kendi toprakları olan Gürcistan’ın Ahıska Bölgesine yerleşmesi için, T.C. Hükümetinin, ilgili ülkelerle Gürcistan arasında bir anlaşmayı temin etmesi;

   

  8. T.C. Hükümetinin; Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, BM, AGİT ve diğer uluslararası kuruluşlarda, Ahıskalı Türklerin haklarının korunması ve problemlerinin ivedilikle halledilmesi için girişimlerde bulunması.

Yorumlar

0 yorum

Köşe Yazısı

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de makale yazın, yayınlayalım.
Yeni Makale Yaz