Mikail İbrahimoğlu 503 haber

İlgili Haberler

Hak Arama

Sürgüne Uğramış Ahıska Türklerinin Haklarını Koruma Merkezi 4 Temmuz saat 12.00’de Avukatlar iştirakinde genişkatılımlı haklarını arama konferansı düzenledi.

Konferansta konuşan Paşa Alihan 65 senedir haksızlık içinde kıvranan Ahıska Türklerinin hukuk yolundaki yapılacak işlemlerini tek tek anlatı. Ahıska Türklerinin nasıl hukuk dışında tutulduklarını, zorla göçlere maruz kaldıklarını ve yaşadığı ülkelerde ümitsiz bir şekilde hayat sürdüklerini dile getirdi. 1992 senesinde kabul edilen ve 18 sene geçmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Ahıska Türklerinin İskânı kanunun belirsizliğinden doğan sonuçlarının büyük üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Başkan konuşmasında Türkiye’ye zorunlu göç yapan 50 binden fazla insanın, sosyal haklarının tanınmasında hiçbir şey yapılmadığını vurgulamıştır.

Sosyal haklar konusunda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Medvedev’e gönderilen emekli maaşlarımızın Türkiye’ye transferi konusundaki dilekçemize olumlu cevap gelmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığına yaptığımız müracaatlarımızdan olumlu sonuç alınamamıştır.

Bu vesile ile toplantı sonucu bir heyet oluşturularak Ankara’ya gitme kararı alındı. Başkan ayrıca İskân kanununu dile getirerek avukatlarımızın görüşlerinin ve 3835 kanunun yeniden alt yapısını oluşturarak gerekiyor ise mahkeme yoluyla haklarımızı elde edeceğimizi dile getirdi.

Konuşmacı avukat Ömer Binali bu kanunun bu süreç içinde Avukatlar Bürosu tarafından incelenip gerekenleri yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca avukatımız çifte vatandaşlık kanunun tanınması halinde insanlarımızın Kırgızistan’da, Kazakistan’da ve diğer ülkelerde rahat bir şekilde yaşamalarına vesile olacağını dile getirdi. Konuşmasında Gürcistan’a yapılan geri dönüşbaşvurularında gerekiyor ise hukuk yoluyla haklarımızın geri kazanılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Ahıska Hakları Yönetim Kurulu
Kaynak: AHISKA.NET - Haber

Yorumlar

0 yorum

Ahıska Haber

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de haber yazın, yayınlayalım.
Yeni Haber Yaz