Mikail İbrahimoğlu 503 haber

İlgili Haberler

DATÜB Bursa Şubesi

Sayın Genel Başkanım, 1944 yılındaki ilk sürgün ve ardından Fergana Faciası ile yaşadığımız ikinci sürgünden sonra 1992 yılında Ana Vatanımız Türkiye'mizin kucak açmasıyla yıllarca özlemini çektiğimiz topraklara kavuşan sadece bir kısım şanslı Ahıska Türklerindeniz. Kendimize şanslı diyoruz çünkü 9 ayrı ülkeye dağılmış ve bizden daha ağır koşullarda yaşayan milletimiz vardır. Biz Türkiye'de olmadık sıkıntılar içinde yaşamamıza rağmen Ana Vatanımıza kavuştuğumuz için şanslı addediyoruz kendimizi.

Oysa içimizde asıl büyük bir burukluk var ki o da elimizden zorla alınan topraklarımıza onca uğraşımıza rağmen halen dönemeyişimizdir. Buna rağmen Türkiye'ye göç ederek Anavatanımıza kavuşan 60 bine yakını Bursa'da olmak üzere 100 bin kadar biz Ahıskalılar aşağıdaki 4 önemli konuda mücadelemizi sürdürmekteyiz. Ancak bu konularda başarı elde edebilmemiz için Bursa'da kıt imkanlarımızla kurmuşolduğumuz "Sürgüne UğramışAhıska Türklerinin Haklarını Koruma Merkezi" adı altında birkaçyıldır faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Milletimiz adına yürüttüğümüz dar faaliyetlerin yetersiz olduğunu gördük. Uluslararası alanda faaliyet yürütmek için kurucusu olduğunuz ve halen genel başkanlığını yürüttüğünüz Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) gibi tüm Ahıskalıları bir araya getirecek ve tek vücut olabileceğimiz büyük bir oluşuma ihtiyacımız vardı.
Bize göre sadece boşa kurulan derneklerin varlığı da yetersizdir. Önemli olan Ahıska Türklerinin sorunlarını bilecek ve Uluslararası camiada güçlü bir kişiliğe sahip önemli bir lidere ihtiyacımız vardı. İşte o lider ortaya çıkmışve bu davamızı her alanda gerektiği gibi savunacak bir lider olarak gördüğümüz Sayın Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'dur.
Biz dernek yönetimi olarak DATÜB etrafında ve güçlü lider sayın İsmihanoğlu başkanlığında yola devam etme kararı aldık.
Bugünden itibaren gerekirse derneğimizin adını değiştirip, DATÜB Bursa Şubesi olarak tek çatı altında mücadelemize devam etme kararı aldık. Halkımızın yıllardır verdiği mücadele ile kazanamadıklarını güçlü kişiliğe sahip Sayın Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un başkanlığında yürüteceğimiz güçlü bir mücadele sonucunda kazanacağımıza inanmaktayız.
Uzun bir aradan sonra bu akşam bir iftar vesilesiyle Sayın İsmihanoğlu'nu aramızda görmek bizi çok memnun etmiştir. Bursa'daki Ahıskalılar Sayın Ziyatdin İsmihanoğlu'nu tanımak istemişlerdir. Bunun için bir arada bulunarak sorunlarımızı ve yapılacakları ilk ağızdan dinleme fırsatını yakalamışbulunmaktayız.
Sayın Genel Başkanım, size yıllardır verdiğimiz bu haklı mücadelemizde çok büyük ihtiyacımız vardır. Sorunlarımızın gündemde kalarak yetkili mercilere sesimizi duyurmanız vesilesiyle yıllardır çektiğimiz sıkıntıların çözümünde tek ve güçlü lider olarak sizi görmek istiyoruz.
Derneğimizin kuruluşundan bu yana geçen süre içinde yaptığımız çalışmalardan bazı önemli başlıklar şunlardır:
1- 1944 yılında Sovyetler Birliği Yönetimi tarafından çıkarılan sürgün emrimizden ma... Gürcistan Hükümeti sürgünü tanımasına rağmen kendisini sorumlu tutmamaktadır. Bu nedenle Rusya mahkemelerinde bu haksız sürgünün nedenlerini sorarak en doğal hakkımızı hukuk yoluyla aramak istedik. Gelen olumsuz cevaplardan sonra Uluslararası hukuk yollarına başvurduk. İlk olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurularımız olmuştur. Siyasi alanda elde ettiğimiz kısmi başarımızı, hukuki yollara taşıyarak haklı mücadelemizi sürdürmekteyiz.
2- Vatana dönüşmücadelemiz: Sürgünden sonra 1957 yıllarında başlattığımız vatana dönüşmücadelesi tam 47 yılımızı almıştır. Halen 9 değişik ülkede sefil bir hayat ve ağır şartlarda yaşayan biz Ahıska Türklerinin yaşam koşullarını inceleyen Avrupalı Parlamenterlerin hazırlamışolduğu raporlar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde görüşüldü. Bu raporlar bazı Türk Parlamenterlerimiz sayesinde sorunlarımızı Avrupa Konseyi'ne taşınmışoldu. Bu baskılardan sonra Gürcistan Yönetimi 1999 yılında uluslararası arenada verdiği sözünü ancak 2007 yılında yerine getirmişoldu. Ancak zoraki çıkardığı geri dönüşyasası göz boyamadan öteye gitmemiştir. Aleyhimize olmasına rağmen ve birçok eksiği olan bu yasa sayesinde geri vatana dönüşumudumuz artmıştı.
Bu bağlamda Türkiye'den 1300 kadar dosya Gürcistan Büyükelçiliğine verdik. Halen olumlu yada olumsuz bir cevap alamadık. Gürcistan Hükümeti'nin 3 yıl önce çıkarmışolduğu bu geri dönüşyasasını çeşitli bahaneler öne sürerek uygulama azminde olmadığı aşikardır.
Vatanımıza dönerek ata-dede topraklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Geçmişte mücadele vermişvatan, vatan, vatan diyerek ölen ve birtürlü vatan topraklarına  dönmeyi başaramamışolan babalarımızın, dedelerimizin ruhunu şad etmek istiyoruz.
Halen Türkiye sınırında Ardahan'ın ilçesi Posof'a 17 kilometre uzaklıkta olan Ahıska'ya yerleşerek topraklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye'mizin Garantörlüğünü talep ediyoruz. Devletimizin büyüklerinin Gürcistan ile dostane ilişkilerini değerlendirerek yıllar önce elimizden alınan haklarımızın geri iade edilmesinde önemli rol alarak bize ve milletimize sahip çıkmasını talep ediyoruz.
Bu konuda Avrupa Konseyi nezdinde çalışmalarımız sözkonusudur. Bize yardımcı olan ve Fransa'da yaşayan Ahıskalı kardeşimiz Burhan ÖZKOŞAR, Avrupa Konseyi nezdinde elde ettiği bilgiler ışığında bizlere ışık tutarken gerekli çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
3- Uzun yıllar Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nde yaşayan ve çalışanlar olarak Bu rejimin dağılmasından sonra talihsiz bazı olaylar yüzünden her birimiz bir yere dağıldık. Yıllarca çalıştığımız emeklerimiz o ülkelerde kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yetkili mercilerine müracaat ederek çalıştığımız ülkelerdeki sosyal haklarımızın alınmasını talep ettik. Halen ilerlemişve bizi bir umuda bağlayan yolu maalesef kat edemedik. Devletimizin yetkili birimlerinin harekete geçerek haklarımızı almak için uluslararası ilişkiler ve devletlerarası ikili ilişkilerdeki prosedürleri lehimize çalıştırmasını istiyoruz.
4- ... korumayı başarmışbir milletiz. Ancak 1989 yılı Özbekistan'da yaşadığımız Fergana olaylarıyla her bir tarafa dağılmışolmamız ve en önemlisi de Demokrasi adı altında özümüzden uzaklaşmamız sözkonusudur. Kendi öz kültürümüzden uzaklaşmakta olmamız gelecek nesillere maalesef aktaracak kültürümüzü kaybetmekteyiz.
Dolayısıyla burada ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kendi benliğini kaybetmişmilletler başka milletlerin esiridir, kölesidir" sözünü hatırlatarak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yetkili birimlerinin bu bağlamda bize sahip çıkmasını istiyoruz. Şayet Bursa'da yaşayan biz Ahıska Türklerine verilecek bir yerde kuracağımız Ahıska köyü ile yaşatacağımız gelenek ve göreneklerimiz diğer ülkelerde yaşayan Ahıska Türküne örnek teşkil edeceğinden en azından kültürümüzün yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına büyük faydası olacaktır.
5- Spor dallarında başarılı gençlerimiz mevcuttur. Bu maksatla Derneğimizin bünyesinde Ahıska Spor adı altında bir kulübümüz mevcuttur. Gençlerimiz bu kulübümüzde spor faaliyetlerini özellikle de futbol dalında elde ettikleri başarılardan dolayı Ahıskalıların adından sıkça söz ettirmektedir.
6- Bilim kültür ve sanat dalında da çalışmalarımız vardır. Ahıska şivesiyle çektiğimiz Hayal filmi en belirgin bir kültür faaliyetimizdir.
Sayın Genel Başkanım, kişiliğiniz ve güçlü önderliğinizle kaldığımız yerden tek yürek olarak DATÜB çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürmek için sizlerin müsaadelerinizi rica ediyoruz.
Bu vesile ile Bursa'ya kadar gelerek biz Bursa'da yaşayan Ahıskalıları onurlandırdığınız için tekrar milletim adına şahsınıza ve tüm DATÜBçalışanlarına saygılarımızı sunuyoruz.

Sürgüne UğramışAhıska Türklerinin Haklarınız Koruma Merkezi
Yönetim Kurulu Başkanı
Paşa ALİHAN

Yorumlar

0 yorum

Ahıska Haber

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de haber yazın, yayınlayalım.
Yeni Haber Yaz