Mikail İbrahimoğlu 503 haber

İlgili Haberler

Ahıska Türklerine Vatandaşlık

DATÜB heyeti Genel Başkan Ziyatdin Kassanov başkanlığında 14 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’da resmî kurumlarla bir dizi görüşmeler yaptı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyeti Genel Başkan Ziyatdin Kassanov başkanlığında 14 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’da resmî kurumlarla bir dizi görüşmeler yaptı. Önce Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanıyla görüşerek Ahıska Türklerinin problemlerine çözüm yolları müzakere edildi. Başkan Ziyatdin Kassanov Türkiye’deki ve yurt dışında yaşayan Ahıska Türklerinin sorunlarını gündeme getirdi ve çözüm yollarında yardımcı olmalarını istedi.

Son görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözcüsü Sayın İbrahim Kalın’la gerçekleştirildi. Görüşmede söz alan DATÜB Başkanı, İbrahim Kalın’a teşekkür ederek, 2010 yılından itibaren TBMM 3835 sayılı kanununa göre iskânsız göç etmiş ve anavatanımız Türkiye’ye yerleşmiş 22 binden fazla Ahıska Türkü ailenin devletimizden vatandaşlık beklediğini iletti. Vatandaşlık verilmediği için sağlık, eğitim, emeklilik ve diğer sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bir defaya mahsus olsa da istisnaî vatandaşlık verilmesi talebimizi dile getirdi.

Bir buçuk saat süren toplantının son bölümünde Sayın İbrahim Kalın, Ahıska Türklerine istisnaî vatandaşlık verilmesi konusunu 15 Ağustos 2017 tarihinde toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına getireceğini ve konunun Cumhurbaşkanına ileteceğinin ifade etti. Bakanlar Kuruluna başkanlık eden Sayın Cumhurbaşkanı, 22 bin Ahıska Türküne istisnaî vatandaşlık verilmesiyle ilgili çalışmaların başlatılması için talimat verdi.

DATÜB heyeti 23 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’ya davet edildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılan görüşmeye, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü ve yardımcılarıyla birlikte DATÜB’ü temsilen Genel Sekreter Fuat Uçar ve İzmir Temsilcisi Dr. İbrahim Agara katıldı. DATÜB adına konuşan Genel Sekreter Uçar ve Dr. Agara, komisyona Ahıska Türkleriyle ilgili bilgi verdiler. Sıkıntılarını gündeme getirdiler ve bu sıkıntıların bir kısmının istisnaî vatandaşlık ile çözülebileceğini belirttiler. Ahıska Türklerine yapılan yabancı muamelelerinden rahatsız olduklarını, her bir Ahıskalının vatan, millet, bayrak sevdalısı olduğunu anlatmaya çalıştılar. DATÜB heyeti komisyona aşağıdaki taleplerde bulundu;

  1. 3835 Sayılı Kanun’un birinci maddesine göre 15.08.2017 tarihi öncesi iskânsız göç etmiş, Türkiye’ye giriş yapmış olup, ellerinde uzun veya kısa dönem yasal ikameti bulunanlar, bazı nedenlerden dolayı ikamet teskeresi alamayanlar veya süresini uzatamayan ailelere de istisnaî vatandaşlık verilmesi,
  2. Kendisi Türk vatandaşlığına kabul edilmiş, birinci dereceli yakınlarına (annesi, babası, çocukları) da istisnaî vatandaşlık verilmesi,
  3. 08.2017 tarihinden sonra Türkiye’ye giriş yapmış Ahıskalı ailelere uzun dönem ikamet izni verilmesi, 5 sene sonra da Türk vatandaşlığına müracaat etmeleri,
  4. İstisnaî durumlarda apostilli yapılmamış noter onaylı evrakların yeterli sayılması,
  5. Küçük yaşta annesinin yanında Türkiye’ye giriş yapmış ve hali hazırda Türkiye’de evlenme çağında olan gençlerden bekârlık belgesi istenmemesi,
  6. Küçük yaşta ailesiyle Türkiye’ye giriş yapmış hali hazırda 18 yaşına gelmiş gençlerden göç ettiği ülkeden pasaport istenmemesi gibi taleplerimizi dile getirdik.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sayın Sinan Güner, “Biz şu anda iskânsız göç etmiş ellerinde yasal ikamet bulunan veya bulunmayanların 18 yaş altı veya 18 yaşından büyük bekâr çocuklara, istisnaî vatandaşlık verilmesiyle ilgili çalışmaları başlatalım. Sonra talepleriniz üzerine eksik belgeleri olan veya bazı belgeleri getiremeyenlerle ilgili de bir karar alırız.” şeklinde konuştu.

Toplantı tutanağı tutuldu. Katılımcıların isim, soy isim ve imzalarıyla onaylandı. Bu tutanak, gelecek Bakanlar Kuruluna sunulacak ve Bakanlar Kurulundan istisnaî vatandaşlık ile ilgili karar çıkacak. Son kararı verecek Bakanlar Kurulu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine dağıtılacak. Bu istisnaî vatandaşlığın verilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın’a, İçişleri Bakanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürülüğüne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov’a ve DATÜB heyetine halkımız adına teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımızı bildiriyoruz.

Not: İstisnaî vatandaşlık, Bakanlar Kurulu tarafından verilen vatandaşlık hakkıdır.

DATÜB Genel sekreteri Fuat UÇAR

DATÜB İzmir Temsilcisi Dr. İbrahim AGARA

 

Kaynak: ahiskalim.com

Yorumlar

0 yorum

Ahıska Haber

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de haber yazın, yayınlayalım.
Yeni Haber Yaz