Burhan ÖZKOŞAR 64 haber

İlgili Haberler

DATÜB Avrupa Konseyi'nde Görüşmelerde Bulundu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yöneticileri Genel Başkan Vekili Prof. Dr. İlyas Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar Avrupa Konseyi'nde Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşü ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gitti.

Strasbourg'ta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Anne Brasseur, İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Siyasi İşler Bölüm Direktörü Alexandre Guessel ve Genel Sekreter Danışmanı Leyla Kayacık, Avrupa Konseyi Gürcü delegasyonu Başkanı Tedo Japaradze ile Gürcistan Milletvekili ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Guguli Magradze, Avrupa Konseyi Denetleme Komisyonu Sekretarya Şefi Caroline Ravaud ve bir çok yetkili ile görüşüldü. 

DATÜB AKPM Başkanı Brasseur ile görüştü

DÜNYA Ahıska Türkleri Birliği (DATUB) Genel Başkan Vekili Prof.Dr. İlyas Doğan, Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar, Avrupa Konseyi’nde (AK) Ahıska Türklerin sorunlarını AKPM Başkanı Anne Brasseur’e iletti.

Genel Başkan Vekili Prof. Doğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Anne Brasseur’e Gürcistan’ın Ahıska Türklerine dönüş taahhüdünü yerine getirmediğini hatırlattı. Başkan Prof.Dr. İlyas Doğan, şöyle devam etti: "Burada Gürcistan’ı şikayet etmeye gelmedik. Amacımız; Gürcistan devletinin 1999 yılında AK ile yapmış olduğu dönüş taahhüdünü yerine getirmesini istiyoruz. Gürcistan Ahıska Türkleri'nin dönüş yolunu oyalayıp engelliyor. Gürcistan dönüş yasası çıkarmasına rağmen Ahıska Türkleri'nin ülkelerine dönmesi engelleniyor. AK üye ülkelerin Gürcistan’ın da üye olduğu İnsan Hakları Komisyonu anlaşmalarına uymasını istiyoruz. Pazartesi günden itibaren AK kulislerinde Ahıska Türklerinin dönüşü için Avrupalı parlamenterlerle temas kuruyoruz. Sorunlarımızı anlatıyoruz. Ahıska Türkleri'nin yurttaşlık sorunu bir an evvel çözülmeli. Kırım’da yaşanan krizle beraber Ahıska Türkleri'nin uykusu kaçtı. Çünkü Kırım’da Ahıska Türkleri de yaşamaktadır.Yaşananlar hepimizi tedirgin ediyor."

DATÜB Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar da, şöyle konuştu: "Sorunlar için Avrupa Konseyi’nden yardımcı olmasını istiyoruz. Gürcistan heyeti ile görüşme taleplerimiz her seferinde geri çevriliyor. Ya da Sorunları gündeme getirmek için Ankara ve Strasbourg’ta Gürcistan Büyükelçilerine defalarca mektup yazdık cevap alamadık. Artık dönüşün yolu açılmalı."

AKPM başkanı Lüksemburglu Anne Brasseur “Ahıska Türkleri hakkında bilgim yok. Ama bu sorunu Gürcistan delegasyonu ve AKPM sunacağım” diyerek sorunların giderilmesi için çalışacağını söyledi. DATUB yetkilileri Çarşamba günü AK’de AK İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieles ve diğer AK yetkililerle Ahıska Türkleri için temaslarda bulunacaklarını bildirdi.

Ahıska Türklerinin Talepleri

1)      1944 yılında Gürcistan’ın Türkiye sınırında yer alan Ahıska Bölgesinde yaşayan ve kendilerini Ahıska Türkleri olarak adlandıran nüfus Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya içlerine sürgün edilmişlerdir.

2)      Ahıskalıların Sovyetler Birliği dönemini de kapsamak üzere geri dönüş konusunda girişimleri olmuşsa da bu girişimlerden somut bir sonuç alınamamıştır.

3)      Gürcistan’ın 1999 yılında üye olduğu Avrupa Konseyi (Council of Europe), üyelik şartı olarak Gürcistan’ın 12 yıl içerisinde Ahıskalıların geri dönüşünü tamamlaması şartını öne sürmüştür. Gürcistan, Konseye üye olarak bu süreci 12 yıl içerisinde tamamlama yükümlülüğü altına girmiştir.

4)      Bu yükümlülük gereği Gürcistan 2007 yılında geri dönüş yasası olarak da bilinen “20. Yüzyılın 40’lı Yıllarında Eski Sovyetler Birliği Tarafından Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinden Zorla Sürgün Edilen İnsanların Geri Dönüşü Hakkında Kanunu” çıkarmıştır.

5)      Bu kanun zorla sürgün edilen insanların haklarını iade etmek amacıyla çıkartılmış olmasına rağmen başvuru şartları ve getirdiği kriterler sebebi ile yeni mağduriyetlere yol açmıştır. Başvuru sürecinde yaşanan sorunlardan dolayı dünya üzerinde 10 ülkeye dağılmış olarak 560.000 civarında nüfusu olduğu tahmin edilen Ahıskalılardan sadece 5 841 başvuru alınmıştır. Rusya Federasyonundan yapılan 2 000 başvuru ise Rusça olduğu gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Daha sonra Gürcistan yönetimi Avrupa Konseyi’ne bu dosyaları da kabul edileceği söylese de halen her hangi bir işlem yapılmamıştır.

6)      6 Aralık 2013 itibari ile 1 174 kişiye “Yurda Dönüş Statüsü” ve 7 kişiye Gürcistan vatandaşlığı verilmişse de kitlesel bir geri dönüş sağlanamamıştır.

7)      Avrupa Konseyi raportörlerinin görüşlerinde Gürcistan’ın geri dönüş yasasını çıkartarak yükümlülüğünü yerine getirdiği yönünde ağırlık kazandığı görülmektedir. Oysa, Gürcistan yasa çıkarmayı değil, geri dönüş sürecinin tamamlanması yükümlülüğünü üstlenmiştir.

Bu hususta Ahıskalıların talepleri aşağıdaki gibidir;

a)-  Öncelikle Ahıska sorunu dağılan Sovyetler Birliğinin ülkeler arasında paylaşılan mirası, Ahıskalıların yaşadıkları farklı ülkeler ve evrensel insan hakları değerleri göz önüne alındığında uluslararası toplumun meselesidir. Bu nedenle, uluslararası örgütler meseleye duyarlılık göstermelidir.

üb)-  Gürcistan’ın Ahıskalılara yönelik olarak yapmış olduğu yasal düzenlemeler, Gürcistan’ın sağlamış olduğu bir ayrıcalık değil, çok ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalmış Ahıska toplumunun haklarının iadesidir. Bu nedenle, düzenlemelerde bu mantıkla hareket edilmesi esas olmalıdır.

c)- Gürcistan’ın “Yurda Dönüş Statüsü” adı verdiği ve sadece basitleştirilmiş usulde vatandaşlık alınmasını sağlayan statü başvuruları için Ahıskalıların zaman sınırı olmaksızın, alt soylarının da faydalanabileceği şekilde bir düzenleme yapılması gerekir.

d)-  Gürcistan’ın 2007 yılında çıkarmış olduğu Yurda Dönüş Yasası olarak bilinen yasa bu haliyle basitleştirilmiş usulde vatandaşlık vermekten başka bir mekanizma öngörmemektedir. Bu nedenle yaşanan mağduriyeti giderme noktasında çok yetersiz kalmaktadır. Hatta süreç içerisinde de görüldüğü üzere getirdiği kısıtlamalar ve prosedürler gereği Ahıska toplumunun geri dönüşünü yavaşlatmakta ve engellemektedir. Yine de Ahıska toplumu bu yasayı Gürcü tarafının iyi niyetine emare teşkil ettiğini düşünmek istemektedir. Ancak, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üye ülkeleri İzleme Komisyonu Raportörü Boriss CILEVIČS’in en son 23 Ocak 2014 tarih ve 13392 sayılı raporunda belirttiği gibi Gürcü idarecilerinin siyasi konuşmalarındaki istekli ifadelere rağmen vatandaşlık ve statü kazanımı süreçleri çok yavaş işlemekte, pratikte çok ciddi idari zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ahıska toplumunun yetersiz bulmakla birlikte, bir iyi niyet göstergesi olarak düşünmek istediği bu yasanın uygulanmasındaki sorunlar en aza indirilmeli ve sürgün edilen Ahıskalılar için ana yurtlarına geri dönüş yolu sonuna kadar açılmalıdır.

e)-  Gürcistan, yapılan başvurular incelenirken evrensel bir insan hakkı olan “aile birliğinin korunması” ilkesini gözetmemekte, eşleri yahut çocukları ayıracak şekilde geri dönüş statüsü verebilmektedir. Geri dönüş başvuruları değerlendirilirken aile birliğinin korunması esas olmalıdır.

f)-  Gürcistan’ın mevzuatı çifte vatandaşlığa izin vermese de, istisnai hüküm gereği Gürcistan Devlet Başkanı gerekli gördüğü kişilere çifte vatandaşlık verebilmektedir. Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili’nin Gürcü kökenli Türk vatandaşlarına bu haktan yararlanarak Gürcistan vatandaşlığı verdiği bilinmektedir. Ahıska toplumuna da hiç değilse geçiş süreci boyunca bu hak tanınmalıdır.

g)-  Ahıska bölgesine kendi imkanları ile giderek yerleşmiş olan Ahıskalıların okul, sağlık, sigorta gibi yaşam alanlarındaki sorunları yerel yöneticilerin inisiyatifi ile çözülebilecek durumdadır. Kendi imkanları ile anayurtlarına geri dönmüş Ahıskalıların hayatlarını zorlaştırıcı engeller ortadan kaldırılmalıdır.

h)-  Ahıska Bölgesine yerleşen az sayıdaki Ahıskalının da gösterdiği gibi, Ahıskalıların bölgede etnik bir çatışma kaynağı olması ihtimali yoktur. Ahıskalılar bölge halkı ile huzur içinde yaşamaktadır. Bu nedenle Gürcü tarafının Ahıska Bölgesine yerleşime engel olarak sunduğu bölgede yaşayan farklı etnik gruplar tezi çökmektedir. Gürcistan’ın yerleşim için Ahıska Bölgesi dışında bir yer göstermesi 18.03.2005 tarih ve 1428 sayılı “Sürgün Edilen Ahıska Nüfusunun Durumu” başlıklı AKPM kararında yer alan “kendi bölgelerine dönme” ifadesi ile çelişmektedir. Ahıska’dan sürgün edilen Ahıska toplumunun haklarının tazmini sadece Ahıska Bölgesine yerleşmekle verilebilir. Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi dışında gösterilecek bir yerleşim yeri asla ve asla bir hak iadesi gibi görülemez.

 DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ (D A T Ü B)

 

DATÜB AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ikinci toplantıları çerçevesinde Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Heyeti programlanmış görüşmelerinden Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks ile bir araya geldi. DATÜB’ü temsilen Genle Başkan Vekili Prof. Dr. İlyas Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar’ın yer aldığı heyet görüşmede önce DATÜB’ü tanıtarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Avrupa Konseyi’nde Alvaro Gil-Robles (1999-2006) ve Thomas Hammarberg (2006-2012)’den sonra üçüncü Avrupa İnsan Hakları Komiseri olarak 1 Nisan 2012 tarihinde seçilen Letonya vatandaşı Nils Muižnieks ile ilk görüşmelerini yapan DATÜB heyeti yeni görevinden dolayı Muižnieks’i kutladı.

Strasbourg’ta bulunma nedenlerini açıklayan Heyet 70 yıl önce 1944 yılında haksız yere yurtlarından sürülen Ahıska Türklerinin vatana dönüş mücadelesinde Avrupa Konseyi’nden özellikle de İnsan Hakları Komiserinden destek istedi. Çünkü Ahıska Türklerinin durumu uygar dünyada insan haklarının ihlali bağlamında ele alınması ve 70 yıl önce ellerinden alınan hakkın iadesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. Vatana Dönüş Mücadelesinde gelinen son durum hakkında bilgi verdiler.

 

İNSAN HAKLARI KOMİSERİ; AHISKALILARI ANLARIM ÇÜNKÜ BENİMDE AİLEMDEN SÜRGÜN OLANLAR OLDU

DATÜB Heyetini dinledikten sonra İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks “Benimde ailemde sürgüne uğramışlar vardır. Dolayısıyla Ahıska Türklerinin durumunu en iyi anlayanlardanım Bundan dolayı da sizin bu durumunuza büyük bir sempati ile yaklaşıyorum” diyerek söze başladı.

Daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü “Bizim Gürcistan ile görüşmelerimizde onlara göre kendi üstlerine düşeni yaptıklarını bu konu hakkında yapılacak herhangi bir şeylerinin olmadığını belirtiyorlar. Gerçekte sadece bir kanun çıkarttıklarını bunun bir çözüm olmadığını 2007’den beri de bu kanunun sorunu çözmediğini sonuca bakınca görüyoruz. Biz Gürcistan’a giderek görüşmelerde bulunduk. Yakında Gürcistan ile ilgili bir rapor yayınlayacağız. Sizinle bu etapta görüşmemiz çok faydalı olmuştur. Ahıska Türklerinin yurda dönüşü ile ilgili olarak sizin de görüşlerinizi bu raporumuzda yer verme imkanını bulmuş olduk”

Gürcistan’ın oyalama taktiğini anladığını, son gelişmeler hakkında bu konuda ilgili birimden bilgi aldığını bu konu üzerinde çalıştığını birkaç hafta içinde raporunu hazırlayacağını söyleyerek konunun takipçisi olacağını belirtti.

Komiser Muižnieks DATÜB heyetine “Sizce yurda dönüşünüze engel olarak neyi görüyorsunuz. Ermeni unsuru haricinde?” Sorusuna DATÜB yöneticileri “Biz 70 yıldır bunu anlamış değiliz. Ayrıca Bizim dönüşümüze Ermenileri engel olarak görmüyoruz. Ahıska bölgesinde yaşayan Ermeniler ile herhangi bir sorunumuz yoktur. Bölgede yaptığımız araştırmalarda Hem Ermeniler hem de Gürcülerle yaptığımız görüşmelerde bizim Ahıska’ya dönüşümüze karşı değiller tam tersine dönmemizi istiyorlar. Hatta birçok köyde “Buralar sizin yerlerinizdir elbette dönebilirsiniz. Ancak bizi de devlet getirdi buraya yerleştirdi. Bizimde haklarımız gözetlensin” diye görüşlerini beyan etmişlerdir. Öncelikle biz Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgeler değil, Ahıska, Aspinza ve Adigön’deki boşaltılmış bölgelerden yer verilmesini istiyoruz” dediler.

DATÜB heyeti daha sonra Vatana dönüşte gelinen son durumu içeren ve Ahıska Türklerinin taleplerini konu alan bir dosyayı Avrupa İnsan Hakları Komiseri Muižnieks’e takdim etti

DATÜB AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNDE

DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) Yöneticileri Vatana Dönüş konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Avrupa Konseyi’nde bir dizi görüşmeler yürüttü. DATÜB Genel Başkan Vekili Prof. Dr. İlyas Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar Strasbourg’ta Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğindeki görüşmelerinde Vatana Dönüş konusu ele alındı. Gürcistan’ın yeni yönetiminin bu konuda işi ağırdan aldığı vurgulandı.

Görüşmelerin İkinci gününde önceden alınan randevuda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Siyasi İşler Bölüm Direktörü Alexandre Guessel ve Genel Sekreter Danışmanı Leyla Kayacık ile görüşüldü. Genel Sekreter ile görüşme talep edilmişti. Ancak Ukrayna sorunu Avrupa Konseyi gündeminde olduğundan olağanüstü bir yoğunluk yaşandığı için Genel Sekreter Thorbjorn Janglad kendilerini bu konu ile ilgili olarak görevlendirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; Geçtiğimiz Ocak ayında Moskova Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti ile görüştük. Bize birçok doküman ve bilgi verdiler. Bizde elimizdeki bilgiler ve Vatan Cemiyetinden aldığımız bilgileri birleştirdik. Sayın Genel Sekreter Thorbjorn Janglad ile birlikte Şubat başında Tiflis’e bir resmi ziyarette bulunduk. Başlıca konularımız arasında Ahıska Türklerinin geri dönüş süreci vardı. Başbakan Irakli Garibaşvili’ye özellikle Ahıska Türklerini muhatap alarak bu konuyu çözün dedik. Bunun haricinde her görüşmemizde muhataplarımıza Ahıska Türklerinin geri dönüşü ile ilgili olarak somut adımların atılması konusunda uyarıda bulunduk. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Gürcistan’ın Avrupa Konseyi Delegasyonu Parlamenterleri ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğumuzda da sürekli bu konuyu gündemimize aldık. Geri dönüşlerde bir tarih konulmalıdır, Rusça olarak verilen başvuruların kabul edilmesini istedik. Yurda dönmek isteyenlere bürokratik engeller çıkartılmaması gerektiğini söyledik. Bu görüşmelerimiz ardından Gürcistan ile ilgili hazırladığımız raporda sizlerin de isteklerinizi dile getirdik. Bu raporu Genel Sekreter Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine sunacak. Orası icra makamı olduğu için etkili olacaktır. Ancak sizler bu konuyu burada bırakmamalısınız. Hem Tiflis’te görüşmelerde bulunmak için sürekli ricacı olmalısınız hem de Avrupa Konseyi her dönem toplantılarına katılmalısınız ki konu sürekli gündemde kalsın.  Göç bakanlığı bu konuda inisiyatif alıp onlar kabul etmeli dosyaları engel çıkarmamalı. İşlemler sırasında da Ahıska Türklerinden bir temsilci alınması gerektiğini söyledik. İşlemlerin zaman kaybetmeden yürütülebilmesi için Ahıskalılarla masaya oturmalısınız dedik”

DATÜB Genel Başkan Vekili Prof. Dr. İlyas Doğan; “Gürcüler başından beri oyalama taktiği uyguluyor. Kanun çıktığından beri zamana yayıp tüm işleri sürüncemede bırakıyor. 15 binden fazla başvurudan sadece 5841 dosyayı kabul ettiler. Bunların 2 883 kişiye eksik belgeniz var diye mektup gönderdiler.  Verilen dört ay zarfında eksiklerini tamamladık geri gönderdik. Ancak bu kişilerinden 250 tanesi ölüm ve diğer sebeplerle tamamlanamadı. 1 500 civarında statü verildiği başvuru var.

Geri dönüş konusunda Ermeniler ile Türklerin birlikte nasıl yaşayacakları konusunun tedirginlik yarattığının söylenmesi üzerine DATÜB Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar dosyasından çıkardığı Avrupa Azınlıklar Merkezi ECMİ tarafından hazırlanmış olan haritayı gösterdi. Bu haritada Ahıska, Aspinza ve Adigön bölgelerinde az sayıda Ermenilerin olduğunu gösteriyordu. Ermenilerin daha çok Ahılkelek ve Bodganovka bölgelerinde yoğunlukta olduğunu zaten orayı istemediklerini Ahıska Türklerinin daha çok Ahıska, Adıgön ve Aspinza bölgelerinde gösterilecek boş yerlere yerleşmek istediklerini belirtti.  Ayrıca bölgede yaşayan yerel halk Ermeni ve Gürcüler ile defalarca görüştüklerini, onların gelip yurtlarına yerleşme taraftarı olduğunu bundan dolayı oralarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını sözlerine ekledi. Bu konuda Avrupa Konseyi’nden bir heyetin gidip yerel halk ile görüşmesini de önerdi.

 

DATÜB AVRUPA KONSEYİ’NDE GÜRCÜ DELEGASYONU İLE GÖRÜŞTÜ

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yöneticileri Avrupa Konseyi parlamenterler Meclisi (AKPM) Toplantıları Bahar Dönemi toplantılarına katılmak üzere Strasbourg’a gitti. Avrupa Konseyi’nde üst düzey görüşmeler için randevular alan DATÜB Genel Başkan Vekili Prof. Dr. İlyas Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar, Gürcistan Delegasyonundan da randevu talebinde bulunulmuştu. Ancak gelen cevapta bu dönem çok yoğun oldukları gerekçesiyle Tiflis’te Göç, Mülteciler ve işgal altındaki topraklarda yurtlarından edilmiş kişilerin vatanlarına geri dönüş ve yerleşim yerinden edilmiş kişilerin yurda İşleri Bakanlığı başkanı.havale ediyordu. Bu durumu görüştükleri tüm yetkililere aktaran DATÜB Yöneticileri Gürcistan yönetimi ile diyalog kurmak istediklerini ifade ettiler. Bu çalışmalar sonuç verdi ve Avrupa Konseyi Gürcü delegasyonu Başkanı Tedo Japaradze ile Gürcistan Milletvekili ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Guguli Magradze ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva tarafından ayarlanan görüşmede DATÜB Yöneticileri, yeni hükümet ile hiçbir temaslarının olmadığı, yazmış oldukları mektuplara cevap verilmediği bilgisi aktarıldı. Sürecin hızlandırılması için gerekli adımların atılmadığı vurgulanırken Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Gürcistan Delegasyonu ile görüşme talebine olumsuz yanıt aldıklarını kendilerine aktardılar. Japaradze ise yoğun oldukları için böyle bir cevabın verildiğini tekrarladı.

DATÜB Yöneticileri Avrupa Konseyi’ndeki çalışmalarında Gürcistan’ı şikayet maksadı gütmediklerini ancak bir an önce geri dönüşlerin başlaması içinde Avrupa Konseyi’nden destek almak amacında olduklarını söylediler.

DATÜB Yöneticileri Ahıska Türklerinin taleplerini içeren bir dosyayı delegasyon başkanı Tedo Japaradzi’ye takdim ettiler. Bunun yanında Tiflis’te tekrar kendileri, Başbakan ve gerekirse Cumhurbaşkanı ile görüşme taleplerinin olduğunu illettiler. 

 

DATÜB AK İZLEME KOMİSYONUNA AHISKALILARIN SORUNLARINI ANLATTI

DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) Yöneticilerinden Genel Başkan Vekili Prof. Dr. İlyas Doğan ile DATÜB Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşü konusunda Avrupa Konseyi nezdinde çeşitli görüşmelerde bulunmak Strasbourg’a gitti.

Avrupa Konseyi Üye Ülkelerinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmelerini Denetleme Komisyonu Sekretarya Şefi Caroline Ravaud ile bir görüşme yaparak Ahıska Türklerinin 70 yıllık vatana dönüş mücadelesini anlattılar. 1999 yılından beri Gürcistan’ın hem Avrupa Konseyi’ne karşı hem de Ahıska Türklerine vermiş olduğu taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlatan DATÜB yöneticileri Gürcistan üzerinde gerekli baskının kurulmasını talep ettiler.

1944 yılında haksız yere sürgüne uğrayan Ahıska Türkleri Dünyanın 10 ayrı ülkesine dağılmış bir şekilde halen sürgün hayat yaşadıklarını dile getirdiler. Vatana dönüş mücadelesi için merkezi Ankara’da bulunan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) adı altında birleşerek Uluslararası bir teşekkülle tek çatı altında birleşme kararı alındı. 2010 yılında resmen kurulan DATÜB Vatana Dönüş çalışmalarına yürüttüğünü söylediler. DATÜB Avrupa Konseyi nezdinde başlatmış olduğu çalışmalarını 2011 yılında Tiflis’e taşıdı. Tiflis’te masaya oturularak başlatılan çalışmalar, Gürcü yönetiminin ülkede önce Parlamento ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri bahane edilerek yine oyalama taktiği ile 2 yıl kazandılar. Bu zaman zarfı içinde verilen sözlerin yerine getirilmeyişi dolayısıyla geçtiğimiz Kasım ayında DATÜB Yöneticileri İstanbul’da toplanarak yeniden Strasbourg’ta Avrupa Konseyi nezdinde çalışmalarını yeniden başlatma kararı aldıklarını belirterek Avrupa Konseyi’nin bu konuda daha kararlı adımlar atması için Denetleme Konseyi’nin üzerine düşeni yapmalarını istediklerini söylediler.

DATÜB Temsilcilerini dinleyen Caroline Ravaud Avrupa Konseyi’nde Denetleme Komisyonunun işlevinin önemli olduğunu tüm üye ülkelerinin taahhütlerini yerine getirip getirmedikleri bu komisyonca denetlendiğini söyledi. Bu bağlamda Gürcistan üzerine yazılan raporlarda görevlendirilen Raportörler Gürcistan üzerine yazdıkları raporlarda özellikle Ahıska Türklerinin Yurda dönüş konusunu işlediklerini söyledi. Bundan sonra yazılacak raporlarda bu konuya daha ağırlık verilmesi için elinden geleni yapacağını söyleyen Ravaud neticede Raportörler gidip yerinde izleseler de bu departmanda yazılan raporların önemli olduğunu Genel Kurula sunulacak raporlarda Ahıska Türkleri’nin sorunlarının sıklıkla dile getirilmesi konunun çözümünde etkili olacağını sözlerine ekledi.

Gürcistan üzerine görevlendirilen Raportörler Boriss Çleviç ve Michael Aastrup Jensen ile birlikte Ocak ayındaTiflis’e giden Bas Klein önemli görüşmelerde bulunduklarını dile getirerek asıl konularının Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüşü olduğunu söyledi. Bu konu artık uluslararası bir sorun haline geldiğini ve DATÜB olarak konunun arkasının bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu baskılar artıkça kısa zaman içerisinde bir sonuç alınabileceği görüşünde olduğunu dile getirdi.

Yorumlar

0 yorum

Ahıska Haber

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de haber yazın, yayınlayalım.
Yeni Haber Yaz