Harun BOZKURT 34 haber

İlgili Haberler

Yazarımıza Sahip Çıkalım

  • Gönderen Harun BOZKURT
  • 16 Mart 2012 17:58:26 MSK
  • 0 yorum
  • 7.612 izlenme

İzmir Ahıska Türkleri Derneği Basın Açıklaması

TÜRK VE DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU

Son günlerde değerli yazar ve şairimiz Sayın Yunus Zeyrek’in “Bu Dosyayı Kaldırıyorum” adlı kitabı çerçevesinde NTV, CNN gibi televizyon kanalları ile bazı şöven siyasi parti temsilcilerinin de iştiraki ile yazarımız aleyhine başlatılan linç kampanyası hakkında anayasamızda yer alan düşünce ve ifade özgürlüğü hakkımızı kullanmak amacıyla İzmir Ahıska Türkleri Derneği olarak aşağıdaki görüşümüzü Türk ve dünya kamuoyuna ilan ediyoruz:

Yunus Zeyrek, milli vatanımız Ahıska konusunda çok sayıda kitabın yazarı, onlarca vatan şiirinin şairidir. Yazarımızın Vatan Ahıska konusunda değerli çalışmaları Ahıska Türklerinin milli davasına büyük destek sağlamıştır. Ona bu konudan dolayı hınç ve öfke duyanlar başka bir konuda tartışma açarak kendisine karşı bir linç kampanyası yürütmektedirler.

Yunus Zeyrek “Bu Dosyayı Kaldırıyorum” adlı eserinde neyi işlemektedir? Bu eserde Ermenilerin soykırımı iddialarının sadece Ermeni tezlerine paralel olarak bir nevi propagandasının yapılmasını eleştirmektedir. Salt dünya tribünlerine oynayan, Ermeni kaynaklarının Türklüğü karalayıcı yazılarına dayanan Türkiyeli yazarların görüşlerini eleştirmiştir. Demokratik bir ülkede eleştiri hakkı yadırganamaz.

Düşünce özgürlüğü şiddeti teşvik etmeden her türlü görüşün özgürce savunulmasıdır. Yunus Zeyrek, bu eserinde, Ermenilerin düşmanla işbirliği yapmaları nedeniyle yerlerinin değiştirilmesinin ardında yatan sebepleri de irdeleyerek Ermenilerce katledilen yüz binlerce Türk ve Müslüman’ın da İNSAN olduklarına dikkat çekmektedir. Bu bağlamda bilen bilmeyen bazı yazarların bu gerçeği görmezden gelen görüşleri eleştirilmektedir.

Kamuoyuna soruyoruz: Kendi ülkemizde Ermeni tehciri konusunu sadece Ermenilerin propaganda yazıları doğrultusunda tartışmaya mecbur muyuz? Sadece belirli görüşlere yer verilmesinin dayatılması düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı değil midir? Tarihin derinliklerinde kalan bu olayı sadece Ermeni kayıpları çerçevesinde ele almak Ermenilerin canice ve eşkiyaca hayattan kasten kopardıkları yüz binlerce Türk ve Müslüman’ın hatıralarına saygısızlık değil midir?

Bizler bir yazar ve aydın olarak Yunus Zeyrek’in sözüm ona bazı büyük yazarların Ermeni sorunu konusunda ezberlerini bozan eleştirilerinin Türklük ve insanlık vicdanının duyarlılığını yansıttığına inanıyoruz. Düşünce özgürlüğünün sadece belli kesimlere verili haklar olmadığına inanıyoruz. Türklüğü temsil ettiğini iddia eden siyaset ve kültür çevrelerinin suskunluğunu tarihe not düşüyoruz! Yunus Zeyrek’i haklı davasında her zaman destekleyeceğimizi, onun görüşlerinin sessiz toplum çoğunluğunun yazıya dökülmesi olduğuna inanıyoruz.

Yunus Zeyrek’e karşı başlatılan linç kampanyasının Türkleri Ermeni tezlerini kabul etmeye zorlamak için ustaca kullanıldığını, bu durumun düşünce özgürlüğünü zedelediğini, anlı şanlı görsel ve yazılı medyanın Yunus Zeyrek’in şahsına karşı başlattıkları linç kampanyasının aslında katledilen mazlum Türk ve Müslüman halkının hatıralarına karşı bir linç kampanyası olduğunu, bu durumu kınadığımızı, Ermeni tezleri propagandacılarının susturmaları gereken daha yüz binlerce ve milyonlarca Yunus Zeyrek’in olduğunu ve hepimizin Yunus Zeyrek olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz!

Bunlar gerçek insan hakları savunucusu olsalardı, bir kerecik olsun Ahıska acısınıda dile getirirlerdi. Bu çevrelerin ne radyo-TV’lerinde ve ne de gazete sayfalarında Ahıska yoktur. Yunus Hocanın kitabına saldırmaları da bu çevrelerin doğru bilgiye tahammül edemediklerini açıkça göstermiştir.

Her zaman devletimizin ve milletimizin millî siyaseti yanında yer alan Ahıska Türkleri, bu millî kitaba sahip çıkan Kartal Kaymakamı Sayın Nuh Mehmet Hamurcu ve yazarımız Yunus Zeyrek’in yanında olduğunu Türk kamuoyuna bildirmekten şeref duyar. Başta Dünya Ahıska Türkleri Birliği olmak üzere tüm Ahıskalı Sivil Toplum Kuruluşlarını “Bu Dosyayı Kaldırıyorum” kitabından dolayı araştırmacı yazarımız Yunus ZEYREK’e yapılan bu haksızlığı karşı basın açıklamalarını yapmalarına ve kendisine yapılan haksızlığı kınamaya davet ediyoruz.

15/03/2012
Yönetim Kurulu Adına
Başkan Dr. İbrahim AGARA
DATÜB Meclis Üyesi

Yorumlar

0 yorum

Ahıska Haber

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de haber yazın, yayınlayalım.
Yeni Haber Yaz